Přeskočit na obsah

Podcast – Generace Z jako zaměstnanec a zákazník v eventech

Epizoda se zaměřuje na generaci Z, která vyrůstala ve světě digitální technologie. Mladí lidé mají odlišné potřeby a hodnoty než starší generace. A to i v eventech. Je důležité oslovovat je prostřednictvím digitálních kanálů a přizpůsobit jim motivaci. Flexibilita a práce z domova jsou klíčové pro mladé zaměstnance. V eventovém světě je důležitá kontrola postupů a výsledků, stejně jako přizpůsobení se různorodosti a autenticitě. Mladí lidé jsou informovaní o podmínkách výroby a udržitelnosti, což ovlivňuje jejich nákupní chování. Celkově je třeba brát ohled na specifické potřeby mladých lidí a využít digitálních nástrojů pro oslovování a motivaci.

Důležité body

Generace Z je první digitální generací

Generace Z je první generací, která vyrůstala ve světě digitální technologie. Jsou socializováni na sociálních sítích a internet je pro ně přirozeným nástrojem.

Flexibilita a práce z domova jsou důležité pro mladé zaměstnance

Mladí zaměstnanci mají silnou motivaci pro osobní růst a nové zážitky. Splývání času a osobního prostoru je běžné a zaměstnanci preferují práci z domova.

Kontrola postupů a výsledků je důležitá v eventovém světě

V eventovém světě je důležité kontrolovat postupy a výsledky. Eventový personál musí být na místě a 100% připraven.

Mladí lidé jsou informovaní o podmínkách výroby a udržitelnosti

Mladí lidé jsou často informovanější o podmínkách výroby a udržitelnosti, i když stále nakupují fast fashion. Mají špatné svědomí kvůli znalosti o podmínkách výroby.

Oslovování mladých lidí vyžaduje specifický přístup

Oslovování mladých lidí ve světě eventů vyžaduje specifický přístup. Digitalizace je důležitá pro oslovování mladých lidí.

Mladí lidé jsou zvyklí na různorodost a toleranci

Mladí lidé jsou zvyklí na různorodost a toleranci. V eventech je třeba brát ohled na tuto různorodost.

Zaměstnanci jsou motivováni nejen penězi, ale také emocemi a kolektivem

Zaměstnanci jsou motivováni nejen penězi, ale také emocemi a kolektivem. Generace Z preferuje digitalizované služby a spoléhá se na recenze.

Obsah článku